Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budovy, známý pod zkratkou PENB, je dokument, který vypovídá o energetické efektivitě konkrétní budovy. Hodnotí, kolik energie je potřeba k vytápění, chlazení, ohřevu vody a provozu budovy. PENB pomáhá majitelům a potenciálním zájemcům o nemovitost se lépe orientovat v nákladech na energie. Poskytuje jim také představu o tom, jakým způsobem mohou svou nemovitost energeticky optimalizovat.

PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) se skládá z protokolu a grafického znázornění, které pomáhá si vše lépe představit. Grafické znázornění průkazu vizuálně popisuje energetickou náročnost budovy. Připodobnit si ho můžete například k energetickým štítkům, které bývají na elektronice.

Díky tomuto dělení rychle pochopíte, jak si vaše budova stojí v porovnání s ostatními v oblasti energetické efektivity. U nových staveb je v současnosti potřeba dosáhnout alespoň energetické třídy B.
Dále na průkazu najdete adresu konkrétní budovy, rozdělení dodané energie, které ukazuje, z jakých energetických zdrojů primárně čerpáte. Poslední součástí PENB jsou detailní ukazatele energetické náročnosti. Ty poskytují konkrétnější představu o tom, kde vaše nemovitost strádá a kde si vede naopak velmi hospodárně.
Na konci každého průkazu energetické náročnosti musí být také podepsán energetický specialista, který PENB zhotovil.

Cena PENB je velmi individuální

Cena za zpracování PENB se může výrazně lišit v závislosti na typu a velikosti budovy, složitosti instalovaných technických systémů a také na konkrétním poskytovateli služby. Proto doporučujeme vybrat takového poskytovatele, který vám nabídne nejen výhodnou cenu, ale také kvalitní a profesionální služby.

Kdo může energetický průkaz vytvořit?

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) nemůže vytvořit kdokoliv. Zpracovat ho může pouze kvalifikovaný odborník – energetický specialista. Tyto specialisté musí mít odpovídající vzdělání a praxi v oblasti energetiky budov a musí být držiteli platné certifikace pro vytváření PENB.

Zadat nezávaznou poptávku

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
vyberte prosím
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.